تبلیغات

مفهوم وکالت به صورت لغوی عوض کردن ویا وواگذار کردن می باشد. وکالت عقدی هست که به سبب آن یکـی از طرفین طرف بـقیـه را برای انجام امری وکیل خود می نماید. وکالت یکـی از عقدهای خیلی بیشتری است که نیز اکنون در صفحه های مجازی و صحنه های اجتماعی و اقتصادی و بانکها وغیره بهره گیری می شود.

مشاورین برتر هفته

برترین مشاورین هفته را مشاهده کنید / مشاهده همه

مشاورین برتر روز گذشته

برترین مشاورین هفته را مشاهده کنید / مشاهده همه